Skip to content
Pozafinansowe motywowanie zespołu i komunikacja strategiczna Drukuj Poleć znajomemu
Oceny: / 0
KiepskiŚwietny 

Każdy manager lub szef firmy zadaje sobie pytanie, dlaczego SAME nagrody finansowe działają na krótką metę i długofalowo najczęściej nie przynoszą spodziewanego rezultatu, a co więcej znacznie obniżają rentowność działania Firmy i morale zespołu. Czasem nawet działają demotywująco i budują roszczeniową postawę.
Jak utrzymać motywację do jeszcze większego wysiłku nie narażając zespołu na wypalenie zawodowe, zwłaszcza gdy w ekonomice światowej panuje ogólny niepokój i niepewność?
Jakie najnowocześniejsze metody integracji i poza-finansowej motywacji zintensyfikują pracę zespołową i polepszą komunikację wewnątrz firmy?
Jak scalić współpracowników wspólnym modelem działania i wyraźnie określonym celem finansowym i przeciwstawić się zawirowaniom rynku.

Jaka jest kultura komunikacji zarówno w firmie jak i z klientem widać, gdy za­czynają się problemy, gdy ludzie nie potrafią podawać klarownych komunikatów i przechodzą na język emocji, obrażają siebie nawzajem, zamiast skupiać się na problemie.
Ileż czasu i energii traci się na rozwiązywanie konfliktów zamiast na podwyższenie konkurencyjności swojej firmy! I to tylko dlatego, że w szkole nie uczą prostych reguł komunikacji logicznej i podstawowych prostych modeli retoryki w konfliktowych sytuacjach. Wiemy również, że żadne wynagrodzenie nie zatrzyma osoby w pracy, w której panuje niedobra atmosfera, gdzie nie jest respektowana odmienność i indywidualność każdego członka zespołu.

Odmienność tylko wtedy ma rację bytu, gdy jest wprowadzony kanon komuni­kacji biznesowej – coś w rodzaju Biznesowej etykiety. Badania wykazały, że osoby ankietowane zaznaczają najpierw poczucie bezpieczeństwa i jasne per­spektywy na przyszłość, potem atmosferę w pracy, docenianie osobowości, a dopiero na trzecim lub czwartym miejscu wymieniają wynagrodzenie finan­sowe!

Rola motywacji pozafinansowej dopiero zaczyna nabierać wagi, ale większość zagadnień jest jeszcze nieznana wielu przedsiębiorcom.

Nasze szkolenie ma na celu wprowadzenie do firmy najnowocześniejszych metod podnoszenia morale zwykłego „pracownika” i wyzwolenie naturalnej chęci dążenia ku doskonałości osobistej, działania na rzecz firmy.

Program szkolenia

1. Planowanie strategiczne i specyficzne
 • Kontekstowość planów i specyfika podawania informacji osobom na poszczególnych stanowiskach w firmie, różnice w percepcji i stopniu uszczegółowienia
 • Zarządzanie czasem ustalanie planów i priorytetów własnych i poszczególnych grup podległych
 • Kontrola dotrzymywania harmonogramu, działania wyprzedzające.
2. Tworzenie i kierowanie zespołem, współpraca w zespole
 • Określenie psychologicznego portretu pracownika, stanowiska, działu, zespołu
 • Główne filtry i sposoby segregacji informacji przez umysł
 • Określenie przekonań osoby na bazie jej wypowiedzi
 • Cele i misja w tworzeniu zespołu
 • Narzędzia tworzenia zespołu
 • Pętla i reguła 3 x cel
 • Reguły efektywnej rozmowy - zbieranie i analiza informacji zwrotnej
 • Język perswazji i elementy hipnozy w komunikacji
 • Kotwice werbalne i niewerbalne jako narzędzie wzmacniania wpływu
 • Nagrody i kary - reguły stosowania
 • Określenie gamy narzędzi wywierania wpływu na poszczególne osoby i zespół.
 • Atmosfera - emocjonalna presja i motywacja
3. Pozapłacowe motywowanie pracowników (rozmowy motywujące)
 • Zwiększenie skuteczności działania grupy poprzez wykorzystanie nowych narzędzi werbalnych i niewerbalnych (np. stosowanie pętli, metafory, języka perswazji, kotwiczenie przestrzenne)
 • Struktura prowadzenia rozmowy motywacyjnej - reguła chirurga
4. Komunikacja w zespole
 • Obieg informacji w firmie
 • Trzy strategie rozwiązywania konfliktów
 • Trudne rozmowy z pracownikiem - zasady prowadzenia
5. Prowadzenie efektywnych motywujących zebrań
 • Budowanie i utrzymanie odpowiedniego stanu wewnętrznego managera
 • Wywoływanie odpowiednich stanów grupy i poszczególnych uczestników np. zaciekawienia, zaangażowania, koncentracji, wesołości
 • Umiejętność prowadzenia spotkań z uwzględnieniem różnych metaprogramów i systemów reprezentacji, aby skupiać uwagę wszystkich uczestników 
 • Stosowanie różnych form i metod prowadzenia spotkań
 • Reguła akademickiej godziny

Metody:

Trening prowadzony jest na wesoło, metodami edukacji interaktywnej, co oznacza, że bloki wymagające aktywnej pracy wszystkich uczestników, wykorzystania swego doświadczenia i potencjału dominują nad wykładem, ponieważ celem zajęć jest wykształcenie konkretnych umiejętności pozwalających na efektywniejsze działanie w życiu zawodowym i osobistym.

Dzięki najnowszym metodom uczenia, gros umiejętności nabytych w trakcie kursu będzie w codziennym życiu wykorzystywane „automatycznie"

Harmonogram zajęć:
10:00 - 14:00 - zajęcia z przerwą kawową
14:00 - 15:00 - przerwa obiadowa
15:00 - 18:00 - zajęcia z przerwą kawową
18:00 - do nieskończoności (w pierwszym dniu szkolenia) - dyskusje plenerowe

Cena dwudniowego szkolenia 1250 zł +23% VAT zawiera:
 •  Prowadzenie warsztatów przez 2 dni
 • Rozbudowane materiały szkoleniowe
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Certyfikat ukończenia szkolenia 
 • 2 obiady
 • Przerwy kawowe
 • Konsultacje telefoniczne po szkoleniu

Promocja:

Każda kolejna osoba z tej samej firmy uczestnicząca w szkoleniu otrzymuje 10 % rabatu


Prowadzący:

Sprawdź najbliższe terminy >>>


 


  Drukuj Poleć znajomemu
 

Newsletter

Zaprenumeruj nasz Newsletter:
Twoje imię:
Adres email:

Polecane Szkolenia

Spędzasz dużo czasu przy komputerze?
Bolą Cię oczy?
Chcesz poprawić wzrok?
Wyjedź na ferie zimowe z nami - skorzystaj z wczasów z kursem
JOGA DLA TWOICH OCZU
czytaj więcej >>>